ശതം സമർപ്പയാമിക്ക് 51000 കൊടുത്തതിനെ വിമർശിച്ച് ജനങ്ങൾ, 1 ലക്ഷംകൂടി നൽകി സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്

ശബരിമല സമരങ്ങളുടെ കേസ് നടത്താനായി സശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ ശതം സമർപ്പയാമിക്ക് 51000 രൂപ കൊടുത്താണ്  സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ആദ്യം ജനങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടു്തതിയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് വിമർശന പെരുമഴയായിരുന്നു സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന് നേരെ 1 ലക്ഷം കൂടി നൽകി എല്ലാവരുടെ...

ശതം സമർപ്പയാമി; നടൻ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് നൽകിയത് പതിനായിരങ്ങൾ

ശതം സമർപ്പയാമിക്കതിരെ ട്രോളുകളും വിമർശനങ്ങളും ഉയരുപമ്പോഴും അതിനെയൊക്കെ പാടേ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നടൻ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് . ശബരിമല സമരങ്ങളുടെ കേസ് നടത്തിപ്പിനായാണ് ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രഖ്യാപിച്ച ശതം സമർപ്പയാമി എന്ന ധന സമാഹരണത്തിന് ഐക്യദാർഡ്യം ...

കോടീശ്വരനല്ലാത്തതിനാലും, കാണാൻ സൗന്ദര്യമില്ലാത്തതിനാലും ഒരു വിഭാ​ഗം ജനങ്ങളെന്റെ സിനിമ കാണാറില്ല; നടൻ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്

മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്രയധികം പരിഹാസങ്ങൾക്കും , ക്രൂരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും പാത്രമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നടനുണ്ടാകുമോ എന്നത് സംശയമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അല്ലാതെയും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റെന്ന നടനെതിരെ വാളോങ്ങിയവർ ഏറെയാണ്. എത്ര വിമർശനങ്ങൾക്ക...