നടൻ പ്രഭാസിന്റെ വീട് പിടിച്ചെടുത്ത് റവന്യൂ വകുപ്പ്; സംഭവത്തോട് പ്രതികരിക്കാതെ പ്രഭാസ്

തെലുങ്ക് ആരാധകരെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് , ബാഹുബലിയിലൂടെ തരം​ഗം സൃഷ്ട്ടിച്ച പ്രഭാസിന്റെ ​ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് റവന്യൂ വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത് സീൽ വച്ചു. ബാഹുബലിയിലൂടെ ലോകമെങ്ങും ആരാധകരെ നേടിയിട്ടുളള താരമാണ് പ്രഭാസ്, കൂടാതെ മുൻനിര തെല...