രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് തോക്കുമേന്തി ഹൻസിക ; മഹായുടെ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

മഹായെന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററിലൂടെ വിവാദങ്ങളുയർത്തിയ നടി ഹൻസിക നായികയാകുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്ററും പുറത്ത് . സന്യാസി  വേഷത്തിൽ കഞ്ചാവ്  വലിക്കുന്ന ഹൻസികയുടെ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയ വിവാദങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതിന് മുൻപാണ് അടുത്...

പോസ്റ്റർ വിവാദത്തിൽ കുരുങ്ങി ഹൻസികയുടെ മഹാ; സന്യാസി വേഷത്തിൽ പുക വലിക്കുന്ന ചിത്രം വൻവിവാദത്തിലേക്ക്

പോസ്റ്റർ വിവാ​ദങ്ങളും , മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള പരാതികൾ ഇന്ന് സ്ഥിരമായി കേട്ട്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നായിമാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആ ​ഗണത്തിലേക്ക് പുതുതായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹൻസിക മോട് വാണി അഭിനയിക്കുന്ന മഹായാണ് . നവാ​ഗതനായ യു ആർ ജമീൽ സംവിധാനം ചെയ്യ...