ഇന്ത്യ ചൈന തര്‍ക്കത്തെ ആസ്പദമാക്കി മേജര്‍ രവിയുടെ സിനിമ ബ്രിഡ്ജ് ഓണ്‍ ഗാല്‍വാന്‍

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം തുടരുകയാണ്. മേജര്‍ രവി ബ്രിഡ്ജ് ഓണ്‍ ഗാല്‍വാന്‍ എന്ന പേരില്‍ സിനിമ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യ ചൈന സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ ചരിത്രവും ഗല്‍വാന്‍ പാലത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണവും ചിത്രത്തിലൂടെ പറയാനുദ്ദേശിക്കുന്നതായി സം...